องค์การบริหารส่วนตำบลเซกาจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมี นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเซการ่วมเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนโดยการร่วมแรงร่วมใจขุดลอกสวะหรือวัชพืชจากแหล่งน้ำห้วยภะคะวัม ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กวัดเดชาประชาราษฎร์ และทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บ้านห้วยเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ...  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม 

72288947 140847407285181 4107091429174542336 n  72311460 140847663951822 6866132717377945600 n  72391944 140847467285175 7933913500433252352 n  72413582 140847280618527 449805237646000128 n 

72423371 140847637285158 2413452972433342464 n  72678154 140847713951817 2805230427361509376 n  73101949 140847387285183 8400288739087089664 n  72757694 140847740618481 817581380237000704 n

51  52  53