องค์การบริหารส่วนตำบลเซการ่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กุดตากล้า หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

  

  

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>>>