23 ส.ค. 2562 การประชุม "ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 "  ติดตามเพิ่มเติม....

68751026 107497953953460 8093337369291259904 n    68833017 107497750620147 8120750247166083072 n    69164946 107497837286805 2049991622707380224 n    69086446 107497687286820 7558124495056142336 n