วันที่ 11 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเซกาจัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลเซกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ติดตามเพิ่มเติม....

69864522 124125758957346 7715129970908987392 n  70476333 124125722290683 8023596386123513856 n  70513651 124125675624021 8052324357214568448 n  70645902 124125782290677 4501137030561923072 n