อบต.เซกา นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นางปราณี ศรีโสดา และนายประเสริฐ บุตรโส ปลัด อบต.เซกา ประชุมร่วมกับสภา อบต.เซกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เพื่อหารือและหามาตรการร่วมกันในเรื่องการจัดการขยะในชุมชน ที่เป็นปัญหามายาวนาน และมีการมอบพันธุ์ปลาเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ในแต่ละหมู่บ้านนำไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ ประจำหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu