เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำโดยท่านนนายกปราณี ศรีโสดา พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนและข้าราชการ ของ อบต.เซกา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะเนื่องในวัน วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพและเป็นที่รักอย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของของพระองค์

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu