องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ขอแสดงความยินดีกับ นางนงค์คราญ สินวร ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยเสรี สังกัด อบต.เซกา ที่ได้รับรางวัล "ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2565" จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง ในงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu