เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.เซกา ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเก็บข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu