ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีการแพร่พันธ์ของยุงลายพาหะของการนำเชื้อไข้เลือดออกมาแพร่ระบาด องค์การบริหารส่วนตำบลเซกาเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu