เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก"  องค์การบริหารส่วนตำบลเซกาจึงได้มีการรณรงค์ให้พนักงานลูกจ้าง รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเซกางดสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ทำการ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu