กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เซกา นำเจ้าหน้าที่ออกทำการพ่นหมอกควันในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆในเขต อบต.เซกา เพื่อกำจัดยุงลาย สาเหตุของการทำให้เกิดโรค "ไข้เลือดออก" ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu