นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคน ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลบริเวณสองข้างทางรอบๆพื้นที่ทำการ อบต.เซกา เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกำจัดขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu