กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ออกควบคุมและป้องกัน รวมทั้งรณรงค์สร้างความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่เสี่ยงต่างๆ และมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ mg src="/images/news/03-08-63/S__13426753.jpg" alt=""/>

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu