ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเงินสด แนบสำเนาบัตรประชาชน ผู้พิการ แนบสำเนาบัตรผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้พิการที่ประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชี แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมสิน ถ้ามีผู้สูงอายุประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร(จำนวนมาก) จะประสานธนาคารออมสินมาเปิดบัญชีให้ในหมู่บ้าน เปิดบัญชี0บาท ทำบัตรเอทีเอ็ม ฟรี..แจ้งความประสงค์ได้เลยค่ะ

71832649 524596755025046 3623609786752303104 n  72415154 2533774100186758 4573892883202965504 n