นายสม เสี่ยงโชคอยู่ นายก อบต.เซกา นายประเสริฐ บุตรโส ปลัด อบต.เซกา ได้สั่งการและมอบหมายให้ พ.จ.ท.บดินทร์ ภูวิทูรวัฒนเมธี หน.สำนักปลัด พร้อม จ.ส.อ.พงษ์เทพ บริบูรณ์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เซกา พร้อมพนักงาน อบต.เซกา ดำเนินการบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ้านพักอาศัยของประชาชน จากพายุและฝนตกอย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563