นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด ฯ รองปลัด ฯ เชิญหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assesment : LPA) ประจำปี 2565 เพื่อประชุมรับทราบการทำงานจากกองต่างๆ และการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจการประเมินฯ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเซกามีความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยนายก อบต.เซกา ได้เน้นย้ำให้แต่ละกองรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการรับตรวจให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อองค์กรของเราจะได้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu