วันที่ 8 สิงหาคม 2565  นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา  นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เซกา ทำกิจกรรม  จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปี 2565 โดยมีนายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเซกา  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รู้จักเสียสละ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีจิตสาธารณะ รักสามัคคี โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu