เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา และพนักงาน ลูกจ้าง อบต.เซกา  จัดกิจกรรม "ปรับปรุงภูมิทัศน์" รอบๆบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อรณรงค์ให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมทัศน์รอบบริเวณให้มีบรรยากาศที่ดี และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่น่าอยู่ ร่มรื่น สวยงามของสถานที่ราชการ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสำนักงาน และลดภาวะโลกร้อน 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu