เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา จัดอบรม โครงการซักซ้อมแผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 โดยมีนางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาเป็นประธาน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของไฟ สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น และมีความรู้ความสามารถในการอพยพและเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยครูฝึก มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu