ทีมงานป้องกันและกองช่าง ออกล้างทำความสะอาดหอประปาภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.เซกา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu