วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 19 ครัวเรือน 106667425 314755886560998 178429048895995599 n107432999 314755843227669 8260749193196204032 n106400285 314755696561017 7522685284480636512 n

107485724 314755749894345 5445490221925149987 n107532466 314755796561007 3213327218460764356 n107574303 314755983227655 969487533379090830 n

<<<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>