โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

2 (2)2 (1)2 (3)2 (4)2 (5)2 (6)