การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน หรือวินัยข้าราชการ โดยนายก อบต.เซกา ได้มอบนโยบายในเรื่องของการมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี เพื่อการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง

1173818117381911738201173821

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu