วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กองส่งเสรมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้