เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ได้ร่วมต้อนรับ ท่านดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) ในการลงพื้นที่มอบนโยบายและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หนองกุดตากล้า บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ