เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. มีการประชุมสภา อบต.เซกา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เซกา และมีการปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่งลง เมื่อเวลา 12.00 น. จากนั้น นายธีระวัฒน์ วันสืบ ประธานสภา อบต.เซกา ได้เชิญท่ายนายก อบต.เซกา พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เซกา ลงไปยังสนามด้านหน้าเพื่อถ่ายรูปร่วมกัน
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu