เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.เซกา รองปลัด อบต.เซกา หัวหน้าส่วน พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ทุกคนของ อบต.เซกา ทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของ อบต.เซกา โดยทำการทาสีรั้ว ซ่อมแซมประตูรั้ว และเก็บขยะ เพื่อให้บริเวณโดยรอบที่ทำการ อบต.เซกา มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นระเบียบ อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กันของหัวหน้าส่วนและพนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.เซกา ทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนในองค์กร

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu