เมื่อคืนวันที่ 29/04/65​
ได้เกิดพายุฝนและลมกรรโชกแรงทำให้​ บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ตรวจสอบเบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้

ม.3
นางแววตา แก้วกาฬ
ความเสียหาย
สังกะสี 7 ฟุต 8 แผ่น

ม.22
บ้านเลขที่ 1
น.ส.ธนิดา เดชะบุญนนท์
ควายเสียหาย
1.สังกะสี 7 ฟุต 17 แผ่น
2.สังกะสี 8 ฟุต 17 แผ่น
3.จันทัน 9 ตัว 4.50 เมตร
4.แปร 2 ตัว 4.50
5.ปั้นลม 2 ตัว 4.50 เมตร

บ้านเลขที่ 46
นางอาจ ทองเต็ม
ความเสียหาย
สังกะสี 1 แผ่น 8 ฟุต

บ้านเลขที่ 60
นายแดง ไชยเชศฐ
ความเสียหาย
1.สังกะสี 7 ฟุต 2 แผ่น
2.สังกะสี 8 ฟุต 2 แผ่น

บ้านเลขที่ 132
นายปรีชา สังฆมาตย์
ความเสียหาย
กระเบื้องหลังคา 8 แผ่น

วันที่ 30 เมษายน นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา เดินทางพร้อมคณะ เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุลมฝนดังกล่าว โดยได้มอบกระเบื้องสังกะสี และสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยทันที 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu