เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธีระวัฒน์ วันสืบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ โดยมีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu